Het wapen van Pernis

Het wapen van Pernis bestond vroeger uit een schild van zilver met daarop een 8 puntige ster van keel (rood) doch tegenwoordig is dat een gouden ploeg boven een zilveren vis op een blauw veld. 

Enkele punten uit de geschiedenis van Pernis

In een oorkonde d.d. Januari 1249 verklaart HEYNRICUS ridder, heer van Voorne en burggraaf van Zeeland te hebben gegeven aan JACOBUS DE PERNESSE in erfleen de stale ( met slijk opgehoogde plaats) bij Mathenesse en van de Haven van PERNESSE af tot SCOENRELOE (Schoonderloo) . 

De eerst bekende bezitter van de heerlijkheid is JAN VAN ALMONDE die de het heerlijkheid bij zijn overlijden in l3l5 na laat aan zijn zoon WILLEM VAN ALMONDE. Wanneer WILLEM VAN ALMONDE In 1368 sterft wordt de heerlijkheid Pernis verdeeld onder zijn drie zoons; JAN, CLAAS, en WlSSCHE benevens zijn 2 neven JAN en JACOB. Daar de laatste 4 kinderloos blijven wordt uiteindelijk JAN VAN ALMONDE WILLEMSZOON algemeen en enigste leenheer op St. Petersdag (29/6 ) in 1412

Pernis had in 1307 reeds een kerk en een inwonertal van 400 personen. De inwoners bestaan van landbouw, vlasserei en visserij. De vissersvloot beslaat 20 schepen en de gevangen vis wordt te Goeree, Rotterdam en Vlaardingen op de markt gebracht.

Voor 1368 of nog eerder werd gesproken over PERNISSE of ook wel oud en nieuw Pernisse en nog eerder van BERNISSE en BORNISSE.

In 1849 werd leenheer van Pernis CORNELIS BOOT. Zodoende komt de heerlijkheid PERNESSE onder KRALINGEN. Nog later zal het onder de heerschappij van Schiedam vallen.

In de 16e eeuw is Pernis een heerlijkheid In de Provincie Zuid Holland in het arrondissement Dordrecht. Gemeente Pernis en 's-Gravenambacht bevat 285 gezinnen met een totaal van 1470 inwoners waarvan 1 Evangelisch Luthers, l0 R.K. en de rest Hervormd.

De eerste leraar uit Pernis is in 1580 naar Nieuwpoort (Selgle)vertrokken. Hij heette Johannes MAYUS en dit vertrek is vermoedelijk veroorzaakt door het feit dat in 1580 Pernis omzwenkte van de Rooms Katholieke godsdienst en protestant werd.

 

De oorsprong van enkele straatnamen in Pernis

De Schouteeuwoutstraat is vernoemd naar Schout PHILIPEVERT ( EVERAATS ) 1587

De Burgemeester Verduynstraat ontleent zijn naam aan HUBERT WOUTERS VERDUYN 1647

De Vrijlandtstraat is genoemd naar CORNELIS CORNELISSE VRIJLANDT 1649

Naar PIETER JOOSTE VROOM (1699) is de Vroomstraat genoemd

De Ozingastraat is vernoemd naar ds D. Ozinga (1897-1929)

De Burgemeester van Esstraat naar Burgermeester Van Es