Make your own free website on Tripod.com

Start Bijbelspel Catechismus Christelijk Nieuws Foto's Gastenboek Informatie Jeugd Kerkdiensten Kerkklanken Linken Preken Studie

BIJBELSPEL

Lees eens de Bijbel

Test uw bijbelkennis door het oplossen van onderstaande vragen. Vermeld in de vakken uw antwoord. Wanneer u alles goed heeft ingevuld zullen de eerste letters van iedere oplossing een vers uit het psalmboek vormen.

Sommige vragen kunt u misschien zo invullen andere vragen zullen vragen om het openslaan van de Bijbel. Zoekt u dan niet alleen het antwoord, maar lees eens wat meer in het boek dat voor velen de leidraad is van het leven en waarvan ze geloven dat het Gods Woord is.

 

Hoe heet de persoon, die David indirect liet doden om de vrouw van die persoon te krijgen? (2 SamuŽl 11)    
Hoe heet de koningin, die weigerde om voor de koning te verschijnen in het boek Esther?    
Waar bidt Salomo om bij het begin van z'n koningschap?    
Hoe heet de in de gevangenis verwekte zoon van Paulus? Hij spreekt er over in de brief aan Filemon.    
Hoe luidt de naam van de vader van Achab?
Door welke slavin werd Petrus buiten gelaten?
Wat is de andere naam van de discipelin uit Joppe genaamd Tabita?
Koning Ahosveras regeerde van EthiopiŽ tot ......  
Welke naam kreeg Chananja?  
Wat is het tiende bijbelboek van het Nieuwe Testament?  
Tegen wie profeteerde Jesaja in Jesaja 20?  
Hoe oud werd Noach?  
Welke nakomeling van Adam leefde zevenhonderd en zevenenzeventig jaar?  
Welke naam gaf de overste der hovelingen aan Azarja?  
Waar konden de IsraŽlieten na de doortocht door de Schelfzee het water niet drinken?  
Waar schreef Johannes het boek Openbaringen?  
In welk gebouw werden de jonge meisjes gebracht?  (Esther 2)  
In het midden van het boek EzechiŽl staat een boek over Ohola. Hoe heet haar zus?  
Aan welke persoon in Rome doet Paulus als laatste de groeten?
Wie was de overgrootmoeder van koning David?  
Waarheen vluchtte Mozes toen bekend werd dat hij een Egyptenaar had doodgeslagen?  
Welke aartsvader had een halfbroer wiens naam met dezelfde letter begint?  
Waar was Petrus toen hij een `gezicht' kreeg van een laken met allerlei dieren er op? (Handelingen 11)  
In welke stad wordt door Jezus een jongeling opgewekt?  
Uit welke poort zal er volgens Sefanja geschreeuw komen?
Vanaf welke berg voer Jezus ten hemel?  
In welke plaats sprak Saul met de geest van SamuŽl?  
Welke zee trok Jezus over voor de spijziging van de vijfduizend?
In welk land ontsprongen vier rivieren? (Genesis)  
Welke legeroverste genas Elisa?  
Wie werd er door een slang verleid in 2 Corinthe 11?  
Wie is er dol op een linzengerecht?  
Op welk bijbelboek volgt Habakuk?  
Tot welke groep behoren volgens Nehamia 12 de volgende personen: Juda, KadmiŽl, Mattanja en Serebja?  
Waarin werd de naam Jakob door God veranderd?  
Onder welke keizer vond de hongersnood plaats, die Agabus profeteerde? (Handelingen 11)  

Bij welke koning duurde een dag langer dan 24 uur? (2 Koningen 20)

Wat zei Jezus toen Hij het dochtertje van JaÔrus weer ten leven riep?  
Hoe heet de zoon van Boaz?  
Welke discipel heeft evenals Jezus over het water gelopen?  
Waarin werd de naam NaŲmie veranderd in het boek Ruth?  
Hoe heette de vrouw van koning Achab? (1Koningen 16:31)  
Waar ging Jona in eerste instantie heen toen God hem riep?
Waar ging Jozef heen na de dood van Herodus?  
Wie zei: "Ik ben onschuldig aan zijn bloed"?  
Tegen welk volk strijdt de richter Jefta?
In welke plaats vielen Saulus de schubben van de ogen?
 

Hieronder kunt u de eerste letter van iedere oplossing invullen. U zal dan een bekend vers uit het psalmenboek lezen.  

 

Bent u benieuwd of u al de vragen goed hebt? Eťn druk op de knop geeft u al de antwoorden en de eindoplossing.